barr

Pazar, 25 Ocak 2015 17:30

VERGİ BORCU YOK BELGESİ

Vergi borcu yok belgesi (vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge) isteneceği durumlar:


 

1-İHALE AŞAMASINDA:

4734 s. Kamu İhale Kanunu

            “İhaleye katılımda yeterlik kuralları

            Madde 10 – İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:.........

Bülent Serim (Sayıştay E. Uzman Denetçisi)

Son yıllarda raporlarıyla gündeme oturan Sayıştay, en sonunda kendisi gündem olmaya aday. Çünkü Sayıştay dairelerinin “mahkeme” niteliğinde olduğu Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından tescil edildi. (AYMK; 13.11.2014 günlü, E.2014/172, K.2014/170 sayılı)

Bu nasıl mı oldu? AYM, Sayıştay’ın itiraz yoluyla açtığı bir iptal davasını kabul ederek, ...

           Türk Dil Kurumuna göre “etik” kelimesi, Fransızca “éthique” kelimesiyle ilgili olup, “ahlak” anlamına gelmektedir. Etik konusu eskiden beri mevzuatımızda vardır. Örneğin 1965 tarihinde yürürlüğe giren 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 8 inci maddesinde, Devlet memurlarının, itibar ve güvene layık olduklarını, hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorunda oldukları, ...

          Memur amirine itaat etmek zorundadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, 11 inci maddesine göre; Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymak ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmek zorundadır ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludur. Amirinden aldığı emri, ...

Çarşamba, 14 Ocak 2015 18:46

TAŞINMAZ KİRALANMASINDA KDV UYGULAMASI

-Gayrimenkul kiralanması işlemi, Katma Değer Vergisinden müstesnadır (Bir iktisadi işletmeye dahilse, KDV.e tabidir). 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu madde: 17/4-d

“Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar

d) İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri ile ...

Anayasa Mahkemesi, özel idare genel sekreterleriyle ilgili başvuruyu karara bağladı.

Sayıştay denetçileri, Özel İdare genel sekreteri ve genel sekreter yardımcılarına 666 sayılı KHK kapsamında yapılan ödemeleri tazmin konusu yapmaktaydı. Denetçiler, bu personelin 666'ya ekli II sayılı cetvelde yer alan "müstakil daire başkanı ve daire başkan yardımcıları" kadrosu yerine, ...

          Türkiye Yol İş Sendikası ile İl Özel İdareleri adına TÜHİS arasında, 01.03.2013 – 28.02.2015 tarihlerini kapsayan 4. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmenin, “İşe Yeni Giren İşçinin İntibakı” başlıklı 17 nci maddesinde, 01.03.2005 tarihinden sonra işe ilk defa alınacak işçilere, Ek: 1/B’de belirlenen ve 2005 öncesi işe girenlere göre daha düşük olan ücret skalasının uygulanacağı ifade edilmiştir.

          Peki, aynı kurumda, aynı işi yapan iki işçinin farklı ücret alması, hukukun eşitlik ilkesine uygun mudur?......

Çarşamba, 29 Ekim 2014 20:45

BİR MÜFETTİŞİN ANILARI

 

HAYVANLAR (Abdullah KESKİN-Sayıştay Uzman Denetçisi)

Mesleğimin gereği olarak güzel yurdumun değişik yerlerini görme imkânım oldu. İki arkadaşımla birlikte Kırklareli Lüleburgaz'a gitmek üzere, serin bir 27 Mart akşamı Ankara Esenboğa'dan havalandık. Küçük pervaneli uçağımızın motor gürültüsünü dinleyerek yaklaşık bir buçuk saatlik uçuştan sonra, uçağımızın tekerlekleri Çorlu Havaalanı'na değdiğinde....

Perşembe, 27 Şubat 2014 11:21

Abonelik:

Yayınlanan Her Yazıdan Haberdar Olmak İsterseniz,

E-posta Adresimize (Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.)

İstek Gönderiniz.


Sosyal Medyadan Bizi Takip Edebilirsiniz:

Facebook Sayfamız: https://www.facebook.com/MevzuatSorunlar 

Twitter Sayfamız: https://twitter.com/MevzuatSorunlar 


 

Sayfa 1 / 5
Buradasınız: Ana Sayfa